فناوری اطلاعات

این وبلاگ رو تقدیم می کنم به مادربزرگم که سرآغاز موفقیت من از اوست

تعهد سازمانی

تعهد در لغت به معنای: به عهده گرفتن، قبول کردن، مسئولیت. تعهد سازمانی را می توان وجدان کاری نیز نامید و عبارتست از: عاملی که سبب می شود فرد بدون وجود هیچ کنترل خارجی و به دنبال انگیزه ای درونی کارش را به نحو احسن انجام دهد.


وجدان کار به سه عامل: فرد، کار و مدیریت ارتباط دارد.
« می یر» و « آلن» تعهد سازمانی را به سه موضوع کلی: وابستگی ارتباطی، درک هزینه ها و احساس تکلیف وابسته می دانند.
تعهد عاطفی به چهار گروه دسته بندی می شود:

  1. ویژگی های شخصی
  2. ویژگی های شغلی
  3. ویژگی های ساختاری
  4. تجربیات کاری

ارتباط تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی، رابطه ای مستقیم و ارتباط آن با ترک خدمت، غیبت و تأخیر کارکنان رابطه ای معکوس است.
از جمله عواملی که می تواند باعث افزایش تعهد سازمانی شود عبارتند از:

  1. تشویق: کسانیکه برای کارشان تلاش می کنند اگر تشویق شوند و پاداش بگیرند، روحیه شان قویتر شده و به سازمان وفادارتر می شوند.
  2. مدیریت مشارکتی: فرایندی است که طی آن مدیران و کارکنان اهداف مشترک خود را بر حسب نتایج مورد انتظار تعیین می کنند
  3. کار مورد علاقه و با توجه به استعداد کارمند باشد
  4. مطابق با شخصیت، عقاید، افکار و باورهای شخص باشد
  5. وجود فضای سالم و قابل اعتماد
  6. وجود حمایت داخلی از جانب مدیران و نبود ترس و تهدید.

  
نویسنده : ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳